Clinic 18 mei – huisregels

Veiligheid
Om de veiligheid tijdens het evenement te kunnen waarborgen, vraagt de organisatie aan alle aanwezigen om de huisregels van Stoeterij De Heumstede na te leven.

Huisregels
Ten behoeve van uw veiligheid en die van anderen kent dit bedrijf een aantal huisregels.

Voor iedereen geldt:

  • Bezoekers en toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien
  • Niet rennen en schreeuwen op stal ook rond de rijbaan dient rust te zijn
  • Er mag in de stallen en te paard niet gerookt worden
  • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden
  • De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.

Voor iedere ruiter geldt:

  • Het is ten strengste verboden in de stallen op/af te stijgen
  • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen
  • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan

Voor eigenaars van een paard of pony geldt bovendien:

  • Zadels dienen uitgerust zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels
  • Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage