Trainingen voorjaar 2019 – data bekend

De trainingsdata voor het voorjaar zijn bekend, locaties volgens zo snel mogelijk.
Inschrijven verloopt zoals altijd met een email naar sgwtraining@telfort.nl met naam, naam paard, telefoonnummer en niveau.
Aanmeldingen worden wekelijks verwerkt, de huidige stand van zaken is hier te vinden.
Daarnaast is het zo dat we, gezien de ervaring van afgelopen jaren, bij afmelding binnen 24 uur voor de training de kosten van training en de terreinkosten zullen doorberekenen.

Data

  • 23 februari – Tilburg
  • 2 maart – locatie volgt
  • 30 maart – De Heumstede in Hernen
  • 13 april – locatie volgt
  • 25 mei – locatie volgt
  • 8 juni – Hernen