Overzicht voorjaar 2019

De trainingsdata voor het voorjaar zijn bekend, locaties volgen zo snel mogelijk.
Inschrijven verloopt zoals altijd met een email naar sgwtraining@telfort.nl met naam, naam paard, telefoonnummer en niveau.
Aanmeldingen worden wekelijks verwerkt, de huidige stand van zaken is hier te vinden.
Daarnaast is het zo dat we, gezien de ervaring van afgelopen jaren, bij afmelding binnen 24 uur voor de training de kosten van training en de terreinkosten zullen doorberekenen.

Data
2 maart – Ede
30 maart – De Heumstede in Hernen
13 april – locatie volgt
25 mei – locatie volgt
8 juni – Hernen